Privacy policy

1. Definities

1.1. In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

A - Treitersms: de gebruiker van deze privacy statement;
B - bezoeker: de bezoeker van de website;
C - gebruiker: de bezoeker die middels de website een overeenkomst sluit met Treitersms;
D - website: de website www.treitersms.nl.

2. Privacy

2.1. Treitersms draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

3. Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens

3.1. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Treitersms
Opaal 2
4337 MA Middelburg

4. Persoonsgegevens

4.1. Treitersms verwerkt persoonsgegevens van de gebruiker om de overeenkomst uit te voeren.

4.2. De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel voor direct marketingdoeleinden gebruikt, indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Treitersms. De gebruiker kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 5 van deze privacy statement.

4.3. Treitersms zal de gebruiker niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de gebruiker daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

4.4. De door de gebruiker opgegeven telefoonnummers van ontvangers worden door Treitersms enkel gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en zullen niet aan derden worden verstrekt of kenbaar worden gemaakt.

5. Het recht van verzet

5.1. De gebruiker heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

5.2. Verzet kan door de gebruiker o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
A - schriftelijk naar het in artikel 3 opgenomen adres:
B - elektronisch naar het e-mailadres: info@treitersms.nl

5.3. Indien de gebruiker verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

6. Beveiliging van gegevens

6.1. Treitersms draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de gebruiker worden opgeslagen.

7. Klikgedrag

7.1. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten.

8. Gebruik van cookies

8.1. Treitersms kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina's. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Treitersms op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

9. Privacy beleid van derden

9.1. Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Treitersms aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.

10. Wijziging gegevens

10.1. Op verzoek verleent Treitersms aan gebruikers toegang tot alle informatie die Treitersms van hun bijhoudt. Verder biedt Treitersms gebruikers de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Treitersms van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de gebruiker, kan de gebruiker contact opnemen met Treitersms.

11. Klachten

11.1. Indien de gebruiker vindt dat de website of het handelen van Treitersms niet in overeenstemming is met deze privacy statement, dan kan de gebruiker contact met Treitersms opnemen.

12. Wijzigingen

12.1. Treitersms behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn.